top of page

צילומי הריון בסטודיו החבילה הקלאסית 690 ש"ח

משך הצילום:שעה

בסטודיו יעמדו לרשותך כל האביזרים , הבדים והביגוד הדרושים לצילומי הריון

דיסק המכיל לפחות 150 תמונות באיכות גבוהה

  15 תמונות מעובדות בפוטושופ

החבילה מתאימה לצילומים ללא ילדים

צילומי הריון בסטודיו החבילה המורחבת 790 ש"ח

משך הצילום : שעה וחצי

בסטודיו יעמדו לרשותך כל האביזרים , הבדים והביגוד הדרושים לצילומי הריון

דיסק המכיל לפחות 200 תמונות באיכות גבוהה

 20 תמונות מעובדות בפוטושופ

צילומי הריון בטבע 640 ש"ח

משך הצילום: שעה וחצי

 יעמדו לרשותך כל האביזרים , הבדים והביגוד הדרושים לצילומי הריון

דיסק המכיל לפחות 150 תמונות באיכות גבוהה

  15 תמונות מעובדות בפוטושופ

צילומי ניו בורן 1190ש"ח

משך הצילום: 3-3.5 שעות, כולל זמן הטיפול והאכלת תינוקך לפי הצורך

בסטודיו יעמדו לרשותך כל האביזרים, הבדים, סרטי הראש , הכובעים והביגוד הדרושים לצילומים

דיסק המכיל 150 תמונות באיכות גבוהה

20 תמונות מעובדות בפוטושופ

צילומי הריון +ניו בורן 1690 ש"ח

צילומי הריון בסטודיו החבילה הקלאסית וצילומי ניו בורן 

צילומי משפחה 590 ש"ח

משך הצילום :שעה

בסטודיו יעמדו לרשותכם כל האביזרים לשימוש חופשי

דיסק המכיל לפחות 100 תמונות באיכות גבוה

10 תמונות מעובדות בפוטושופ

בוק בת מצווה החבילה הקלאסית 1290 ש"ח

משך הצילום:שעתיים

 לשרותך שימוש באביזרי הסטודיו השונים כפי שמופיע במידע בצילומי בוק בת מצווה

דיסק עם לפחות 150 תמונות באיכות גבוה

20 תמונות מעובדות בפוטושופ

אלבום דיגיטלי בכריכת תמונה  20/54

דפים קשיחים, פתיחה מלאה

תוספת שעת צילום 300 ש"ח

בוק בת מצווה החבילה המורחבת 1490 ש"ח

משך הצילום : שלוש שעות

לפחות 200 תמונת באיכות גבוהה

30 תמונות מעובדות בפוטושופ 

צילומי בטבע במספר לוקיישנים

אלבום דיגיטלי בכריכת תמונה , 30/60 , דפים קשיחים

פתיחה מלאה

תוספת שעת צילום 300 ש"ח 

צילומי ילדים 490 ש"ח

משך הצילום: כשלושת רבעי שעה

לפחות 100 תמונות באיכות גבוהה

10 תמונות מעובדות בפוטושופ​

לרשותך שימוש באביזרי הסטודיו השונים

צילום פורטרט ותדמית 280 ש"ח

משך הצילום:חצי שעה

לפחות 40 תמונות באיכות גבוהה

4 תמונות מעובדות בפוטושופ

Please reload

bottom of page