top of page

צילומי ילדים

כהורים אנחנו רוצים להיזכר בכל רגע קטן ומייחלים להקפיא את הזמן, אם רק היינו יכולים לחזור לאחור ולהחזיק שוב את התינוק שלנו או שוב למחוץ את הלחיים הקטנות רק עוד פעם אחת ...

זוכרים שלנשק את אמא ליד כולם זה לא היה דבר נורא כל כך?..

אבל הילדים שלנו גדלים מהר כל כך ואנחנו לא יכלים לעצור את מחוגי הזמן, לכן המשימה שלי היא ללכוד את הרגעים והשלבים בחייכם דרך הצילומים שלי.

הדרך שלי היא לא רק לצלם את ילדכם אלא להנציח ולתפוס את הניצוץ הזה בעיניים שלהם.

בסטודיו בטבע, אלכוד את הזמן עבורכם.

סופרמן, נסיכה או בלרינה אגשים את החלום שלהם ולו לרגע קט...

bottom of page