top of page

מחירון

צילומי הריון בסטודיו החבילה הקלאסית

צילומי הריון בסטודיו החבילה הקלאסית

משך הצילום:שעה

בסטודיו יעמדו לרשותך כל האביזרים , הבדים והביגוד הדרושים לצילומי הריון

דיסק המכיל לפחות 150 תמונות באיכות גבוהה

  15 תמונות מעובדות בפוטושופ

החבילה מתאימה לצילומים ללא ילדים

690 ש"ח

צילומי הריון בסטודיו החבילה המורחבת

צילומי הריון בסטודיו החבילה המורחבת

משך הצילום : שעה וחצי

בסטודיו יעמדו לרשותך כל האביזרים , הבדים והביגוד הדרושים לצילומי הריון

דיסק המכיל לפחות 200 תמונות באיכות גבוהה

 20 תמונות מעובדות בפוטושופ

790 ש"ח

צילומי הריון בטבע

צילומי הריון בטבע

משך הצילום: שעה וחצי

 יעמדו לרשותך כל האביזרים , הבדים והביגוד הדרושים לצילומי הריון

דיסק המכיל לפחות 150 תמונות באיכות גבוהה

  15 תמונות מעובדות בפוטושופ

640 ש"ח

צילומי ניו בורן

צילומי ניו בורן

משך הצילום: 3-3.5 שעות, כולל זמן הטיפול והאכלת תינוקך לפי הצורך

בסטודיו יעמדו לרשותך כל האביזרים, הבדים, סרטי הראש , הכובעים והביגוד הדרושים לצילומים

דיסק המכיל 150 תמונות באיכות גבוהה

20 תמונות מעובדות בפוטושופ

1190 ש"ח

צילומי הריון +ניו בורן

צילומי הריון +ניו בורן

צילומי הריון בסטודיו החבילה הקלאסית וצילומי ניו בורן 

1690 ש"ח

צילומי משפחה

צילומי משפחה

משך הצילום :שעה

בסטודיו יעמדו לרשותכם כל האביזרים לשימוש חופשי

דיסק המכיל לפחות 100 תמונות באיכות גבוה

10 תמונות מעובדות בפוטושופ

590 ש"ח

 בוק בת מצווה החבילה הקלאסית

בוק בת מצווה החבילה הקלאסית

משך הצילום:שעתיים

 לשרותך שימוש באביזרי הסטודיו השונים כפי שמופיע במידע בצילומי בוק בת מצווה

דיסק עם לפחות 150 תמונות באיכות גבוה

20 תמונות מעובדות בפוטושופ

אלבום דיגיטלי בכריכת תמונה  20/54

דפים קשיחים, פתיחה מלאה

תוספת שעת צילום 300 ש"ח

ש"ח 1390

 בוק בת מצווה החבילה המורחבת

בוק בת מצווה החבילה המורחבת

משך הצילום : שלוש שעות

לפחות 200 תמונת באיכות גבוהה

30 תמונות מעובדות בפוטושופ 

צילומי בטבע במספר לוקיישנים

אלבום דיגיטלי בכריכת תמונה , 30/60 , דפים קשיחים

פתיחה מלאה

תוספת שעת צילום 300 ש"ח 

1590 ש"ח

 צילומי ילדים

צילומי ילדים

משך הצילום: כשלושת רבעי שעה

לפחות 100 תמונות באיכות גבוהה

10 תמונות מעובדות בפוטושופ​

לרשותך שימוש באביזרי הסטודיו השונים

490 ש"ח

צילום פורטרט ותדמית

צילום פורטרט ותדמית

משך הצילום: 40 דקות

לפחות 40 תמונות באיכות גבוהה

6 תמונות מעובדות בפוטושופ

430 ש"ח

bottom of page